Detta ingår i kursen

Lean som filosofi kan implementeras i organisationens/företagets tankesätt.

  • Bli mer kundinriktad
  • Bli mer processorienterad
  • Bygg in lärande och ständiga förbättringar
  • Nå bättre lönsamhet, bättre översikt och sänk komplexiteten i organisationen/företaget

Integrationsakademins grundstenar

  • Inspiration och motivation
  • Hälsa – utveckla knoppen & kroppen
  • Nätverk – skapa sociala kontakter
  • Tillgång till Coaching och mentor

Vill du veta mer om denna kurs?