Vad är Social Tapas?restaurant
Social Tapas är en digital tjänst som Integrationsakademin har tagit fram för att ordna knytkalas. Vi tycker att träffas, bygga relationer och träna våra sociala förmågor kontinuerligt är mycket viktig för att uppnå en långsiktig integration.

Mål
Under knytkalas-event för rekrytering ska 30% arbetssökande matchas med någon arbetsgivare.

Syfte
Social Tapas syfte är att hjälpa människor i vårt samhälle att socialisera sig mer och knyta kontakter som leder till jobb eller bra affärer. Det är lättare att starta konversationer genom att prata om våra egna maträtter.

Erbjudande
Social Tapas knytkalas-event blir en rekryteringsarena där arbetssökande och arbetsgivare ska träffas.  
– 2 veckor innan eventet ska Integrationsakademin utbilda arbetssökande för att lära de om sociala koder, övervinna rädslor, öka deras självkännedom och lära sig att knyta kontakter och nätverka.
– Arbetsgivare som kommer till våra event är intresserad att ha en trevligare och effektivare rekrytering där de träffar mer än en arbetssökare, bygger relationer och kontakter som ska leda till långsiktiga relationer.

Om du har några frågor tveka inte och kontakta oss

hermods

Integrationsakademin på Hermods i Alvik

15027815_998369700309407_9015962667406049171_n   event-solna

Social Tapas knytkalas-event för rekrytering i Solna