Syfte

Hjälpa organisationer att dra nytta av mångfalden och bli mer öppna för att välkomna nya kulturer, perspektiv och tankesätt.

Mål

 • Träna företag och organisationer att bli mer öppensinnade för olika perspektiv och tankesätt för att öka lönsamhet med 25%.

Hur integrationsakademin arbetar

 • Företag är som ett litet samhälle, med egna värderingar, kultur, regler och medborgare = medarbetare.
 • Att bygga ett mer hållbart samhälle innebär att arbeta med såväl integration som mångfald och inkludering. Att bygga ett mer hållbart företag innebär samma sak.
 • Det är viktig i ett samhälle att ledare/politiker har en strategi och plan för integration, mångfald och inkludering. Det är lika viktigt att ledare/chefer i företag har samma sak.
 • Planen och strategin ska implementeras på alla nivåer i företag
 • Företags synsätt och tankesätt måste ändras
 • Ledare/chefer måste ha
  • Förståelse för vad integration, mångfald och inkludering är
  • Mångkulturell förståelse – värderingar och kulturskillnader
  • Mångfald och inkludering i Vision, Mål och Strategi
  • Mångfald och inkludering i värderingar och kultur
  • Roller och ansvar kopplade till mål och vision
  • Förståelse för mätsystem och verktyg
 • Medarbetare måste få
  • Företagsintroduktion (svenska och samhällsorientering bara för nysvenskar och arbetsinvandrare)
  • Introduktion av företagets värderingar och kultur
  • Tydliga beskrivningar av roller, ansvar och behörigheter
  • Kontinuerlig koppling och förståelse av företagets mål, vision och strategi
  • Coach och mentorskap

Vill du veta mer om detta paket?