Detta ingår i kursen

  • Övervinn dina rädslor
  • Förstå olika värderingar
  • Kliva ut från din ”bekvämlighetszon” för att vidareutvecklas
  • Fatta ett inte-förlora beslut
  • Ta beslut och lär dig korrigera och tänka positivt

Integrationsakademins grundstenar

  • Inspiration och motivation
  • Hälsa – utveckla knoppen & kroppen
  • Nätverk – skapa sociala kontakter
  • Tillgång till Coaching och mentor

Vill du veta mer om denna kurs?