Vår modell i 8 steg

Idéer och insatser för ett hållbart samhälle
Kartläggning av kunskap och erfarenhet
Skapa trygghet i gruppen från start
Samhällsorientering (SO)
Kommunikation, datorkunskap & informationshantering
Personlig utveckling och personlig kännedom
Utbildning & vidareutveckling
Hitta rätt jobb eller starta eget

Integrationsakademin visualiserar sin integrationsprocesstrategi strategi i 8 steg. Vi tror att den här modellen kan hjälpa nysvenskar och svenskar i utanförskap att förkorta deras väg till integration.

Vår modell bygger på våra grundstenar (se nedan) för att skapa ett effektivare resultat för integrationsprocessen.

Hur nås bästa integrationseffekt? Det är när integration och mångfald kombineras parallellt. Integrationsakademin tror att integration är viktig för att nysvenskar och svenskar i utanförskap ska öppna sig och förstå det moderna svenska samhällets sammansättning. Parallellt ska man också arbeta med de redan integrerade svenskarnas mångfaldsuppfattning och öppenhet för nya kulturer, perspektiv och tankesätt. Effekten blir att vi möter varandra på mitten, når bättre förståelse för varandra, kan kompromissa och nysvenskar och svenskar i utanförskap inkluderas på ett smidigare sätt.

Integrationsakademins grundstenar

1. Inspiration & motivation

Vi erbjuder kontinuerligt lämpliga talare och gäster som delar med sig erfarenhet och kunskap för att motivera och inspirera nysvenskar och svenskar i utanförskap.

2. Nätverk

Vi socialiserar oss kontinuerligt via dialogövningar och kommunikation.

  • Organiserar event och seminarier med andra akademier och skolor
  • Reflektionsövningar i grupp och återkoppling
  • Bjuda gäster som delar med sig av sina erfarenheter och kunskap
  • Nätverksvandring

3. Hälsa

Vi arbetar för att utveckla knopp och kropp och kombinerar mentala & fysiska övningar som skapar en ny vana.

  • Långa promenader i samband med reflektionsövningarna
  • Löpning, fotboll och pingis
  • Zumba och yogapass
  • Qigong och Tai Chi

4. Coaching & mentorstöd

Enskilda personer erbjuder kontinuerligt sin hjälp. Coacher och mentorer ska hjälpa nysvenskar och svenskar i utanförskap för att de ska kunna klara svåra situationer på arbetet och vidareutveckla sig inom sin karriär.