Detta ingår i kursen

  • Kreativitetsövningar för att ta fram lösningar till olika problem
  • Använd lateralt och vertikalt tänkande
    – Lateralt tänkande: hitta nya infallsvinklar på ett problem
    – Vertikalt tänkande (rakt-fram tänkande): syssla med problemlösning

Integrationsakademins grundstenar

  • Inspiration och motivation
  • Hälsa – utveckla knoppen & kroppen
  • Nätverk – skapa sociala kontakter
  • Tillgång till Coaching och mentor

Vill du veta mer om denna kurs?