Tillsammans ska vi bygga ett mer hållbart och öppet samhälle

för våra framtida generationer

Bakgrund till vår verksamhet

 • Det finns stor brist på kunskap och osäkerheten växer i Sveriges utanförskap.
 • Utanförskap växer kontinuerligt i takt med arbetslöshet.
 • Det kommer ett stort antal nyanlända flyktingar till Sverige.
 • Det finns också ett stort engagemang och många initiativ. Viljan att frivilligt dela med sig av sin kunskap och att hjälpa andra borde utnyttjas och förstärkas.
 • Nyanlända är verkliga överlevare, många är innovativa entreprenörer som har många kreativa idéer. Dessa kreativa tankar och idéer borde riktas rätt och bli verkliga affärer och arbetstillfällen.
 • Vårt samhälle moderniseras och utvecklas kontinuerligt. Det är svårt för människor som inte har följt med utvecklingen och som kommer från andra kulturer att sätta sig in  i det svenska samhället utan hjälp.
 • Många har inte förstått potentialen – mångfald och integration är en viktig och långsiktig investering för både företags och samhällets sammansättning och utveckling.

Vårt syfte

Hjälpa till att bygga ett mer öppet och hållbart samhälle för våra framtida generationer

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller seminarier, kurser, program och paket för att hjälpa nya svenskar och svenskar i utanförskap att förkorta sin väg till integration i samhället. Vi hjälper organisationer att dra nytta av mångfalden och bli mer öppna för att välkomna nya kulturer, perspektiv och tankesätt.

Hur skapar vi detta?

 • Vi hjälper människor att förstå det föränderliga och moderna svenska samhället
 • Vi motiverar, stärker självkänslan, bearbetar rädslor och förstärker den sociala förmåga.
 • Vi hjälper våra framtida innovatörer, ledare, ingenjörer, utvecklare, säljare, byggare, lärare, osv. att förverkliga sina mål och drömmar.
 • Vi uppmuntrar frivilliga coacher och mentorer att hjälpa våra kursdeltagare.
 • Vi hjälper organisationer och företag att dra nytta av mångfalden som är värdefull för både sammansättning och utveckling av verksamheten.
 • Vi samarbetar med andra organisationer för att nå synergieffekter inom integration och mångfald.

Mål och förväntat resultat

Två viktiga mål för att bygga ett mer öppet och hållbart samhälle för våra framtida generationer:

 1. Integrera nya svenskar och svenskar i utanförskap i det svenska samhället på mindre än sex månader med högkvalificerade resultat där människor hittar rätt arbetet, börjar studera rätt utbildning och startar nya hållbara företag.
 2. Träna företag och organisationer att bli mer öppensinnade för olika perspektiv och tankesätt för att öka lönsamheten med 25%.

Resultat – i slutet av varje program/paket har följande erhållits:

 • God uppfattning om olika kulturer och värderingar
 • God uppfattning om det svenska samhällets uppbyggnad
 • Brett kontaktnätverk
 • Medvetenhet om egna styrkor och därmed bättre fokus på vad man vill göra
 • Man känner sig motiverad och välkommen var man än går